13Gru/19

Artykuł o ES w Powiecie Śremskim

O ekonomii społecznej w Powiecie Śremskim można przeczytać w najnowszym wydaniu Tygodnika  Śremskiego  oraz na portalu https://srem.naszemiasto.pl/jestesmy-razem-zdobywamy-kwalifikacje-laczymy-przyjaciol/ar/c10-7464187

Na ilustracjach: Kiermasz świąteczny w siedzibie WTZ w Śremie oraz uczestnicy CIS-u w Śremie podczas wyjazdu reintegracyjnego w Wąsowie.

Zapraszamy do lektury!

11Gru/19

Nowe szanse dla organizacji – spotkanie informacyjne

Jesteś przedstawicielem podmiotu ekonomii społecznej (PES) – fundacji, stowarzyszenia, spółdzielni socjalnej, spółki z o.o. non profit? Szukasz możliwości rozwoju dla swojego PES? To spotkanie jest właśnie dla Ciebie!!!

OWES Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka i Miasto Poznań, zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18 grudnia br. (środa) w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka o godz. 16:00.

Podczas spotkania zostanie przedstawiona oferta Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej, na którą składają się m.in. bezpłatne doradztwo (księgowo-podatkowe, prawne i inne), szkolenia, kursy zawodowe, wsparcie animacyjne i staże. Zaprezentowana zostanie także oferta wsparcia i finansowania organizacji pozarządowych, wskazane zostaną zasady udzielania tego wsparcia, a także inne możliwości rozwoju organizacji obywatelskich.

Po spotkaniu będzie możliwość rozmowy z doradcą OWES.

Spotkanie potrwa ok. 2 h. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzanie swojego przybycia pod adresem mailowym: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl

11Gru/19

Lista rankingowa wniosków o udzielenie dotacji

LISTA RANKINGOWA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI O UDZIELENIE DOTACJI  NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY W NOWYCH LUB ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH BĄDŹ W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ, POD WARUNKIEM PRZEKSZTAŁCENIA TYCH PODMIOTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne. Działanie 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer projektu: RPWP.07.03.02-30-0004/18/00

LP. NR WNIOSKU ŚREDNIA PKT KWOTA WNIOSKOWANA KWOTA PRZYZNANA WSPARCIE POMOSTOWE

PRZYZNANO/NIE PRZYZNANO

1 23/WCES/2019 112,5 22.324,00 22.324,00 PRZYZNANO
2 21/WCES/2019 110,5 47.000,00 47.000,00 PRZYZNANO
3 20/WCES/2019 106 23.500,00 23.500,00 PRZYZNANO
4 22/WCES/2019 106 188.000,00 188.000,00 PRZYZNANO
5 27/WCES/2019 104 46.716,90 46.716,90 PRZYZNANO
6 25/WCES/2019 96,5 94.000,00 94.000,00 PRZYZNANO
7 24/WCES/2019 71 45.023,15 NIE PRZYZNANO NIE PRZYZNANO
05Gru/19

Zapraszamy na szkolenie “Wypalenie zawodowe i radzenie sobie ze stresem”

Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Wypalenie zawodowe i radzenie sobie ze stresem” przeznaczonym dla organizacji z subregionu poznańskiego.

Szkolenie odbędzie się 14 grudnia br. (sobota) w godzinach 9:00 – 16:15 w sali szkoleniowej Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu – zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Poznania oraz lunch.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W celu rezerwacji miejsca dla Państwa organizacji, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie przyjęcia naszego zaproszenia poprzez wysłanie mailem informacji na adres malgorzata.sobczyk@barka.org.pl. W mailu należy podać nazwę organizacji społecznej, imię i nazwisko przedstawiciela, który weźmie udział w szkoleniu oraz informację na temat preferowanej przez niego diety (wegetariańska lub mięsna).

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń: 12 grudnia 2019 r. godzina 12:00!

W razie pytań, prosimy o kontakt z Małgorzatą Sobczyk, tel.: 61 6682408, e-mail: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl.

W programie szkolenia:

 1. Stres jako warunek sprzyjający wypaleniu zawodowemu:
  1. Czym jest stres – definicje
  2. Objawy stresu
  3. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych
  4. Wpływ osobowości na przyjmowanie stresu
  5. Analiza własnego sposobu funkcjonowania
 2. Sposoby radzenia sobie ze stresem:
  1. Poszukiwanie źródła stresu
  2. Sprzężenie zwrotne i informacja zwrotna
  3. Długoterminowe strategie redukcji stresu
  4. Systematyczna relaksacja i korzyści z niej płynące
 3. Wypalenie zawodowe:
  1. Diagnoza czynników sprzyjających wypaleniu zawodowemu
  2. Pierwsze objawy wypalenia
  3. Konsekwencje wypalenia zawodowego dla organizacji
 4. Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
28Lis/19

Szkolenie “Zarządzanie projektem”

Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Zarządzanie projektem”.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu – zaświadczenie o uczestnictwie. Organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Poznania oraz lunch.

Szkolenie odbędzie się 7 grudnia br. (sobota) w godzinach 9:00 – 16:15 w sali szkoleniowej Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu przy ul. Św. Wincentego 6/9 budynek C.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W celu rezerwacji miejsca dla Państwa organizacji, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie przyjęcia naszego zaproszenia poprzez wysłanie mailem informacji na adres malgorzata.sobczyk@barka.org.pl. W mailu należy podać nazwę organizacji społecznej, imię i nazwisko przedstawiciela, który weźmie udział w szkoleniu oraz informację na temat preferowanej przez niego diety (wege lub mięsna).

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń: 4 grudnia 2019 r. godzina 18:00!

W razie pytań, prosimy o kontakt z Małgorzatą Sobczyk, tel.: 61 6682408, e-mail: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl.

W programie szkolenia:

 1. Wprowadzenie w tematykę projektów – podstawy zarządzania projektami, obowiązujące trendy,
 2. Zarządzanie zespołem projektowym,
 3. Zarządzanie zakresem projektu,
 4. Sytuacje trudne w projektach.
18Lis/19

Dzień Przedsiębiorczości Społecznej w Obornikach

Trwa Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. My rozpoczęliśmy obchody w subregionie poznańskim już kilka dni wcześniej. W piątek 15 listopada spotkaliśmy się  ze społecznością LO Oborniki podczas Dnia Przedsiębiorczości Społecznej. Uczniowie i nauczyciele, wprowadzeni w tematykę przedsiębiorczości przez Panią Dyrektor Agnieszkę Balcerowiak, wysłuchali wystąpień przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych powstałych w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej prowadzonego przez Fundację Pomocy Wzajemnej  Barka. Zaprezentowali się: Spółdzielnia Socjalna Uciec Dysforii z Obornik, Spółdzielnia Uczniowska Staszek na Wypasie – działająca w Liceum, Zrób Event sp. z o.o.  z Czerwonaka k. Poznania, Centrum Integracji Społecznej i Spółdzielnia Socjalna Opus z Rogoźna, Brat-Bud Sp. z o.o. non profit z Obornik, Spółdzielnia Socjalna Pracownia Artzagroda z Dymaczewa Starego oraz Fundacja Barka. Atrakcją wydarzenia był konkurs z  dla uczniów, z wiedzy zdobytej w trakcie prezentacji – nagrodami były wyroby przedsiębiorstw społecznych. Drugą atrakcją, przywiezioną specjalnie przez Zrób Event,  była  platforma z ruchomą figurą  byka, na której mogli spróbować swoich umiejętności przyszyli kowboje. Serdecznie dziękujemy za doskonałą organizację imprezy Pani Dyrektor  oraz uczniom.

13Lis/19

20-lecie ROPS

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu obchodzi swoje 20-lecie. Podobne placówki powstały w całej Polsce w wyniku reformy administracyjnej w 1999 r.

Jubileuszowa uroczystość odbyła się w Auli Artis w Poznaniu, w łączności z obchodami corocznego Święta Pracownika Socjalnego, w której mieliśmy zaszczyt uczestniczyć.

Pracownikom Socjalnym oraz Pracownikom ROPS w Poznaniu, składamy najlepsze życzenia satysfakcji  z pracy oraz  wielu sojuszników w realizacji trudnego zadania jakim jest pomoc społeczna. My szczególnie pozdrawiamy Zespół ROPS w Poznaniu zajmujący się ekonomią społeczną.